Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Spaces List

Exporteren PDF

Je kan de 3 hoofdthema's ('spaces') exporteren (pdf) door naar de 'settings' van de desbetreffende space gaan en dan 'export space' te klikken.

Rechstreeks links om te exporteren van de 3 hoofdthema’s: