Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De logische progressie van een AFF-gegradueerde is het behalen van de BFP (FAI)-brevetten (A tot en met D), die ook op sommige buitenlandse dropzones worden geƫist. Hiervoor worden praktische en theoretische testen (A- en B-brevet) afgelegd op de DZ volgens de BFP/FAI-normen. Naast de praktische testen afgelegd in de clubs, zal jaarlijks een theoretische test bij het VVP worden afgelegd voor het behalen van het C- en D-brevet. Het behalen van een brevet wordt in het sprongboek opgetekend door de (dienstdoende) centrumleider (A en B) of de Opleidingscoƶrdinator (C en D).

...