Vlaams Verbond van Paraclubs

AFF Opleiding

Definitie

 

 • De “Versnelde Vrije Val” of “AFF-” opleiding brengt de leerling-valschermspringer langs zeven “levels” of niveau’s naar veilige en volledig beheerste vrije-val sprongen.

 • Tijdens deze “levels” wordt de leerling begeleid door twee AFF-gekwalificeerde jumpmasters.
  Vanaf level 4 begeleidt slechts één gekwalificeerde jumpmaster de leerling.

 • De opleiding zal steeds een geheel vormen en steunen op de “USPA” door het VVP overgenomen normen, zoals vertaald en uitgewerkt in de “AFF-jumpmaster” cursus.

 • Belangrijke afwijkingen hierop zijn slechts toegestaan na beslissing door de Opleidingscommissie VVP.

Inhoud

 • Voor de inhoud van de opleiding wordt verwezen naar de cursus uitgewerkt en goedgekeurd door de Opleidingscommissie VVP.

 • Een leerling wordt door de bevoegde instructeur in samenspraak met de (dienstdoende) centrumleider “uit cursus” verklaard als de leerling succesvol zijn opleiding beëindigd heeft. Deze beslissing wordt in het sprongboek genoteerd als “AFF gegradueerd“ door de instructeur.

Onderbrekingen AFF-opleiding

 • Tijdens de opleiding zal aan de hand van het sprongboek nagegaan worden of het beoogde leerdoel tijdens de voorgaande sprong gehaald werd. Na een onderbreking kan naar een lagere “level” teruggekeerd worden.

 • Een AFF-leerling die zijn opleiding nog niet heeft voltooid, zal na een onderbreking van dertig (30) dagen of meer, minimum met een level 4 sprong herstarten. Nadien wordt de cursus hernomen met het level dat opgetekend werd in het sprongboek.

 • Een AFF-gegradueerde die zijn opleiding voltooid heeft, maar nog geen A-brevet heeft, zal na een onderbreking van dertig (30) dagen of meer, een level 4 sprong uitvoeren.

Materiaal

 • De cursus AFF wordt afgewerkt met lesmateriaal.

 • Visuele hoogtemeters zijn verplicht voor zowel de leerling als de AFF-instructeur(s).

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.