Vlaams Verbond van Paraclubs

(Her)certifiëring van instructeurs

Inleiding

 • Naast de beginnende instructeurs, is er ook nood aan een procedure om andere instructeurs in te schakelen binnen de clubs:

  • VVP instructeurs die na een pauze van enkele jaren terug in het VVP aan de slag willen.

  • VVP leden die elders een instructiekwalificatie haalden en deze willen uitoefenen in het VVP

  • Ervaren instructeurs die elders gevormd werden en aan de slag willen in het VVP.

 • Om te kijken hoe we hieraan kunnen verhelpen, lijsten we de risico's op die het gevolg zijn van het zonder meer inschakelen van deze mensen. Daarna bekijken we welke maatregelen we moeten nemen om hieraan te verhelpen.

Categorieën

 • Instructeurs die in Wallonië hun kwalificaties behaalden en regelmatig opleidingen (definieren) geven, certifiëren bij VVP zodat ze kunnen werken op een van onze dropzones als AFF jumpmaster of tandem master.
  Dit doen ze onder hun verantwoordelijkheid en verzekering. Bij twijfel sluiten ze een VVP verzekering af.

 • Instructeurs die in andere landen hun kwalificaties behaalden, waarmee  we afspraken kunnen maken (Nederland, Frankrijk, Duitsland, UK) en regelmatig opleidingen geven, certifiëren bij VVP zodat ze kunnen werken op een van onze dropzones als AFF jumpmaster of tandem master.
  Dit doen ze onder hun verantwoordelijkheid en verzekering. Bij twijfel sluiten ze een VVP verzekering af.

 • Instructeurs die in andere landen hun kwalificaties behaalden en regelmatig opleidingen geven, certifiëren bij VVP zodat ze kunnen werken op een van onze dropzones als AFF jumpmaster of tandem master.
  Dit doen ze onder hun verantwoordelijkheid en verzekering. Bij twijfel sluiten ze een VVP verzekering af.

 • VVP instructeurs die na een pauze van een jaar of meer terug instructeur willen worden in VVP.

  • Sommige instructeurs gaven in de tussentijd opleiding in het buitenland

  • Sommige instructeurs gaven in de tussentijd geen opleiding

 • VVP leden die de opleiding basisinstructeur omzeilen en in het buitenland een AFF of tandemrating halen en daarna vragen om een gelijkstelling.

Risico-analyse en maatregelen

Categorie

Risico

Maatregel

Wallonië

federaties waarmee afspraken zijn gemaakt

Andere buitenlandse instructeurs

VVP instructeurs na pauze

VVP leden buitenlandse kwalificatie

Algemeen

Onvoldoende ervaring als instructeur

Minimum 2000 instructiesprongen

nvt

nvt

Minimum 2000 instructie sprongen

nvt

nvt

Algemeen

Onvoldoende kennis van een in Vlaanderen goed gekende taal: Nederlands, Frans of Engels

Testen dmv taaltest in de vorm van een briefing aan een modaal lid

nvt

te bekijken in functie van betrokkene

Testen dmv taaltest in de vorm van een briefing aan een modaal lid

nvt

nvt

Algemeen

Onvoldoende kennis (evolutie) BVR en reglementen

Examen D-brevet BVR

nvt

nvt

Examen D-brevet BVR

nvt

nvt

Algemeen

Onvoldoende op de hoogte van evoluties in skydiven

Stage op een VVP dropzone

nvt

nvt

nvt

Case by case

Case by case

Algemeen

Onvoldoende op de hoogte van de (instructie) werking VVP dropzones

Briefing/ opleiding

Briefing/ opleiding

Briefing/ opleiding

Briefing/ opleiding

Briefing/ opleiding

Briefing/ opleiding

Algemeen

Onvoldoende ruime kennis van disciplines en opleidingsmethoden

Cursus basis instructeur

nvt

nvt

nvt

nvt

Cursus basis instructeur

Algemeen

Onvoldoende geoefend in lesgeven

Cursus basis instructeur

nvt

nvt

nvt

nvt

Cursus basis instructeur

Tandem

Onvoldoende vertrouwd met nood procedures tandem

Recyclage tandem + examensprong

nvt

nvt

nvt

Case by case

Case by case

Tandem

Onvoldoende vertrouwd met incidenten tandem

Recyclage tandem

nvt

nvt

nvt

Recyclage tandem

Recyclage tandem

Tandem

Onvoldoende vertrouwd met plooien tandem

Recyclage tandem plooien

nvt

nvt

Recyclage tandem plooien

Recyclage tandem plooien

Recyclage tandem plooien

Tandem

Onvoldoende vertrouwd met evolutie werking tandem systeem

Recyclage tandem

nvt

nvt

nvt

Recyclage tandem

Recyclage tandem

Tandem

Onvoldoende vertrouwd met VVP werking tandem

Recyclage tandem

nvt

nvt

Recyclage tandem

Recyclage tandem

Recyclage tandem

AFF

Onvoldoende courant met AFF sprongen

Recyclage AFF + examen sprong

nvt

nvt

nvt

Recyclage AFF + examensprong

Case by case

AFF

Onvoldoende vertrouwd met wijzigingen in AFF

Recyclage AFF

nvt

nvt

Recyclage AFF

Recyclage AFF

case by case

AFF

Onvoldoende vertrouwd met incidenten AFF

Recyclage AFF

nvt

nvt

Recyclage AFF

Recyclage AFF

case by case

AFF

Onvoldoende vertrouwd met VVP werking AFF

Recyclage AFF

nvt

nvt

Recyclage AFF

Recyclage AFF

Recyclage AFFProcedure

Geen enkel individueel geval is zo duidelijk als beschreven in bovenstaande tabel. Dit moet altijd beoordeeld worden. 

 • Instructeurs die in Wallonië hun kwalificaties behaalden en regelmatig opleidingen geven:
  De VVP centrumleider controleert de papieren (verantwoordelijkheid instructeur) en oordeelt op basis daarvan. Hij checkt ook de verzekeringssituatie van de instructeur.

 • Instructeurs die in andere landen hun kwalificaties behaalden, waarmee  we afspraken kunnen maken (Nederland, Frankrijk, Duitsland, UK) en regelmatig opleidingen geven.
  De VVP centrumleider controleert de papieren (verantwoordelijkheid instructeur) en oordeelt op basis daarvan. Hij checkt ook de verzekeringssituatie van de instructeur.

 • Instructeurs die in andere landen hun kwalificaties behaalden en regelmatig opleidingen geven, certifiëren bij VVP zodat ze kunnen werken op een van onze dropzones als AFF jumpmaster of tandem master.
  De VVP centrumleider controleert de papieren (verantwoordelijkheid instructeur) en checkt de verzekeringssituatie van de instructeur.
  Hij verwittigt de opleidingscoördinator VVP die geval per geval beoordeelt.

 • VVP instructeurs die na een pauze van een jaar of meer terug instructeur willen worden in VVP.

  • Sommige instructeurs gaven in de tussentijd opleiding in het buitenland

  • Sommige instructeurs gaven in de tussentijd geen opleiding

De VVP centrumleider controleert de papieren (verantwoordelijkheid instructeur).
Hij verwittigt de opleidingscoördinator VVP die op geval per geval beoordeelt.

 • VVP leden die de opleiding basisinstructeur omzeilen en in het buitenland een AFF of tandemrating halen en daarna vragen om een gelijkstelling.

De VVP centrumleider controleert de papieren (verantwoordelijkheid instructeur).
Hij verwittigt de opleidingscoördinator VVP die op geval per geval beoordeelt.TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.